"De band die ons bindt"

Adreswijziging

U wilt een adreswijziging voor een bestaand lid opgeven. Dat kan via onderstaand formulier.

Uw naam en voorletters (verplicht)

Uw geboortedatum (verplicht); er komt een lijst; klik op: dag-maand-jaar en klik dan links onder op de V

Uw geslacht (verplicht)
ManVrouw

Naam en voorletters partner

Geboortedatum partner; er komt een lijst; klik op: dag-maand-jaar en klik dan links onder op de V

Geslacht partner (Man / Vrouw)

Evt. huwelijksdatum; er komt een lijst; klik op: dag-maand-jaar en klik dan links onder op de V

(Oude) Straatnaam en huisnummer (verplicht)

(Oude) Postcode en Woonplaats (verplicht)

(Nieuwe) Straatnaam en huisnummer (verplicht)

(Nieuwe) Postcode en Woonplaats (verplicht)

Telefoonnummer of mobiel nummer

E-mail (verplicht)

Iban (Bankrekening)

Type hier de onderstaande code
captcha

Aanvullende informatie