"De band die ons bindt"

Aanmelden nieuw lid

U wilt een nieuw lid (of bij een echtpaar/samenwonenden: nieuwe leden) opgeven. Vul daarom onderstaande in.

Uw naam en voorletters (verplicht)

Uw geboortedatum (verplicht) er komt een lijst; klik op: dag-maand-jaar en klik dan links onder op de V

Uw geslacht (verplicht)
ManVrouw

Naam en voorletters partner

Geboortedatum partner (verplicht) er komt een lijst; klik op: dag-maand-jaar en klik dan links onder op de V

Geslacht partner (Man / Vrouw)

Evt. huwelijksdatum (verplicht) er komt een lijst; klik op: dag-maand-jaar en klik dan links onder op de V

Straatnaam en huisnummer (verplicht)

Postcode en Woonplaats (verplicht)

Telefoonnummer of mobiel nummer

E-mail (verplicht)

Iban (Bankrekening - verplicht) - Wij schrijven automatisch af wanneer u ons hiervoor toestemming heeft gegeven of u maakt het zelf over op onze rekening NL 76 INGB 0000 0277 52

Type hier de onderstaande code
captcha

Eventuele Aanvullende informatie