"De band die ons bindt"

Rotterdamse Ouderen Bond

Aanmelden Bustocht Oktober 2018

Vanaf nu kunt u zich aanmelden voor de bustocht naar de Orchideeënhoeve in Luttelgeest op 2 en 3 oktober. Inschrijvingen moeten voor 10 september binnen zijn bij de R.O.B. Het formulier kunt u uitprinten en opsturen naar: Postbus 10099, 3004 AB Rotterdam.

Overmaken lidmaatschapsgelden

Voor het betalen van uw lidmaatschapsgelden kunt u kiezen voor een automatische betaling. Hiervoor moet u éénmalig het machtingsformulier invullen en opsturen naar: Postbus 10099, 3004 AB Rotterdam. U kunt het formulier uitprinten nadat u op de link heeft geklikt.

Verder kunt u het lidmaatschap zelf op onze rekening overmaken Dit kunt u doen via internetbankieren maar u kunt hiervoor ook een overschrijvingskaart gebruiken. Wij hebben hiervoor een  voorbeeld gemaakt

Concept Raamwerk Rotterdam

Tijdens het Forum op 8 februari jl. in de Burgerzaal hebben wij een discussie gevoerd met bestaande en toekomstige raadsleden over de wijze waarop punten uit ons Manifest 2018-2022 al dan niet waren terug te vinden in hun resp. verkiezingsprogramma’s. Een discussie die door aanwezigen in de volle Burgerzaal zeer werd gewaardeerd. Er werden dan ook in onze ogen hoge verwachtingen geschapen over hoe de politiek in Rotterdam zich samen met OSO-Rotterdam verder zou inzetten voor de behartiging van de belangen van onze oudere medebewoners.

Het Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties Rotterdam (OSO-Rotterdam) heeft daarom met stijgende bezorgdheid kennisgenomen van het thans voorliggende Concept Raamwerk Rotterdam. Hierin is weinig tot niets terug te vinden van de punten uit ons manifest. We hebben dan ook onmiddellijk actie ondernomen en een BRIEF gestuurd naar alle fracties.

Politiek Forum 8 februari 2018

Op 8 februari 2018 heeft OSO-Rotterdam, het overlegplatforum waar ook de R.O.B aan deelneemt, een politiek forum georganiseerd in de burgerzaal van het stadhuis. Om te kijken wat het ouderenbeleid van de komende jaren gaat worden, zijn de politieke programma’s opgevraagd bij de partijen die aangegeven hadden om deel te nemen. De punten in de programma’s zijn vergeleken met de speerpunten van de OSO-Rotterdam en zo is er een matrix tot stand gekomen waarover zowel de politieke partijen als de burger hun zegje konden doen. Van deze bijeenkomst is een uitgebreid verslag gemaakt wat u kunt lezen door de link aan te klikken.

Ouderensoos IJsselmonde

Elke laatste zondagmiddag van de maand in speeltuin IJsselmonde, Hendrik van Winkelhofstraat 10 (zijstraat Koninginneweg), 3078 GL Rotterdam. Nadere info: Francisca Gielen, tel: 06 – 20 65 47 42.