"De band die ons bindt"

Rotterdamse Ouderen Bond

Lidmaatschap gewijzigd

Over het jaar 2021 wordt geen contributie geheven. Er wordt geen gebruik gemaakt van de automatische afschrijving.