"De band die ons bindt"

Concept Raamwerk Rotterdam

Tijdens het Forum op 8 februari jl. in de Burgerzaal hebben wij een discussie gevoerd met bestaande en toekomstige raadsleden over de wijze waarop punten uit ons Manifest 2018-2022 al dan niet waren terug te vinden in hun resp. verkiezingsprogramma’s. Een discussie die door aanwezigen in de volle Burgerzaal zeer werd gewaardeerd. Er werden dan ook in onze ogen hoge verwachtingen geschapen over hoe de politiek in Rotterdam zich samen met OSO-Rotterdam verder zou inzetten voor de behartiging van de belangen van onze oudere medebewoners.

Het Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties Rotterdam (OSO-Rotterdam) heeft daarom met stijgende bezorgdheid kennisgenomen van het thans voorliggende Concept Raamwerk Rotterdam. Hierin is weinig tot niets terug te vinden van de punten uit ons manifest. We hebben dan ook onmiddellijk actie ondernomen en een BRIEF gestuurd naar alle fracties.