"De band die ons bindt"

R.O.B.

Op 28 maart 1952 werd de Rotterdamse Bond van Ouden van Dagen opgericht, later genaamd Rotterdamse Ouderen Bond.

Helaas hebben we moeten constateren dat de interesse in de Bond tanende was. Het verloop van de leden nam de laatste tijd schrikbarende vormen aan. 

Afgelopen donderdag 08 juli 2021 is tijdens een bijzondere algemene ledenvergadering besloten om de Rotterdamse Ouderenbond op te heffen.